Jak sporządzić testament?

Jak sporządzić testament

Jak sporządzić testament

Testamentem nazywamy oświadczenie woli spadkodawcy na wypadek jego śmierci. Jednak, aby był ważny w świetle prawa, musi spełniać kilka ważnych warunków. Testament okazuje się bardzo przydatny także w sytuacji, kiedy spadkodawca chce w nierównych częściach rozdzielić swój spadek niż wynika to z zasady dziedziczenia.

Jakie są rodzaje testamentów?

Wyróżniamy dwie formy dokumentu:

Testament odręczny – jak sama nazwa wskazuje, oznacza dokument spadkowy, który w całości jest napisany odręcznie

Testament notarialny – sporządzony jest u notariusza w formie aktu notarialnego. Przy jego  odczytywaniu musi być obecny spadkodawca, który zatwierdza zgodność danych zawartych w dokumencie własnoręcznym podpisem. W przypadku, gdy istnieje niemożność pozostawienia podpisu, wówczas spadkodawca składa tuszowy odcisk palca, a inna osoba wpisuje jego imię i nazwisko.

Jeśli osoba przekazująca spadek jest głuchoniema, wówczas w gestii notariusza jest zapewnienie takich warunków, aby dla spadkodawcy treść odczytywanego aktu notarialnego była w pełni zrozumiała. Taka osoba może także przyprowadzić ze sobą zaufaną osobę, która potwierdzi sporządzenie aktu w formie wnioskowanej.

Testament ustny – jest to najpopularniejsza forma sporządzania testamentów szczegółowych, zwłaszcza w niewielkich miejscowościach. Wielokrotnie dochodzi do jego nadużyć z uwagi na niedostateczną wiedzę, co do sposobu jego wykorzystywania. Spadkodawca sporządza oświadczenie w postaci protokołu z podaniem daty jego napisania. Owy dokument zostaje odczytywany w obecności świadków, a potem podpisany – zarówno przez spadkodawcę, świadków, a także osoby wobec których wola została oświadczona. W sytuacji, gdy spadkodawca nie jest w stanie złożyć podpisu, wówczas konieczne jest podanie przyczyny jego braku.

Zasady tworzenia testamentu

  • Dokument w całości musi być sporządzony odręcznie przez spadkodawcę. Nie może go spisać inna osoba, nieuprawniona do tego, a osoba przekazująca spadek jedynie go podpisze.
  • Testament jest nieważny, jeśli zostanie sporządzony za pomocą pisma maszynowego, maszyny do pisania czy przy pomocy komputera.
  • Dokument powinien być opatrzony datą. Nie jest to co prawda konieczne, ale lepiej to uczynić, zwłaszcza że w przypadku sporządzania kolejnego testamentu w miejsce poprzedniego można w prosty sposób określić prawidłową ich kolejność.
  • Rzeczą niebywale ważną jest podpis! Koniecznie odręczny, choć nie musi być czytelny, jednak powinien być na tyle jasny, aby można było stwierdzić, czy informacje na oświadczeniu złożyła uprawniona do tego osoba. Podpis musi sugerować konkretną osobą, nie musi być opatrzony imieniem i nazwiskiem.
  • Testament musi zostać sporządzony samodzielnie przez spadkodawcę. Nie ma możliwości robienia go razem z współmałżonkiem. Każde z nich musi spisać oddzielny dokument.
  • Zapisy w tego rodzaju dokumencie mają na celu przekazanie określonej osobie posiadanych składników majątku, np. domu czy samochodu. Z kolei zapisobiorca ma prawo ubiegać się o wydanie rzeczy i przekazanie go do posiadania spadkobiercy.
  • Testament jest szczególnym dokumentem, jednak lepiej nie skrywać go w sekrecie przed rodziną. Jeśli nikt o nim nie będzie wiedział, to nie będzie możliwości, aby ktokolwiek z niego skorzystał, dlatego najlepiej powierzyć go zaufanej osobie, która przekaże go w odpowiednie ręce po śmierci spadkodawcy.
  • Osoba posiadająca do przekazania majątek musi odczytać dokument w obecności minimum trzech świadków, którzy są zobligowani do tego, aby go potwierdzić.
  • Przed śmiercią spadkodawcy, jeden ze świadków musi spisać treść testamentu, nie później niż rok po jego wygłoszeniu. Pod dokumentem muszą znajdować się podpisy spadkodawcy i co najmniej dwóch świadków.
  • Po śmierci spadkodawcy jego treść powinna zostać potwierdzona w ciągu sześciu miesięcy od daty otwarcia spadku. Odbędzie się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, gdzie Sąd będzie chciał przesłuchać w charakterze świadków. W sytuacji, gdy przesłuchanie wszystkich członków nie będzie możliwe lub utrudnione, wówczas może poprzestać na dwóch osobach.

Tags:

About the Author

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top