Jak pisać w stylu dziennikarskim?

Jak pisać w stylu dziennikarskim

Jak pisać w stylu dziennikarskim

Stylem publicystyczno – dzienikarskim nazywamy taką odmianę języka literackiego, jaką stosuje się powszechnie w środkach masowego przekazu. Wyróżniamy wiele jej odmian, wszystko zależy od funkcji oraz treści, jakie są za pomocą tego stylu przekazywane.

Aby pisać poprawnie w stylu publicystyczno-dziennikarskim, należy pamiętać o kilku zasadach. Wskazówki na ten temat omawiamy poniżej.

Porady, jak pisać w stylu dziennikarskim

1.      Należy obrazowo objaśniać specjalistyczne terminy, przy wykorzystaniu metafor, porównać czy innych pomocnych związków frazeologicznych

2.      Konieczne jest odwołanie do sytuacji życiowych, z jakimi borykamy się na co dzień.

3.      Stosujemy prostą składnię, która swoje fundamenty opiera na zdaniach pytających, w szczególności retorycznych

4.      Konkretnie, ale zrozumiale używamy słownictwa, z którym każdy z nas spotyka się codziennie, jednocześnie ukazując zaangażowanie emocjonalne autora treści

Do gatunków publicystyczno-dziennikarskich zaliczamy m.in. artykuł, recenzję, komentarz, reportaż czy notatkę prasową.

Wielokrotnie potrzeba szybkiego przekazania informacji sprawia, że staje się ona niestaranna i niepoprawna z punktu widzenia języka stosowanego przez dziennikarzy.

Do najczęstszych błędów popełnianych przez redaktorów należy:

–         nadużywanie wyrazów obcych, wyrazów „modnych”, będących szablonami frazeologicznymi,

–         nieodpowiednia budowa zdań,

–         braki polegające na użyciu wyrazów niewłaściwych pod względem znaczeniowym i stylistycznym – gdy piszemy teksty dziennikarskie bezwarunkowo musimy starać się ich nie popełniać

Tags:

About the Author

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top