Jak otworzyć przedszkole?

Gdy rozpoczyna się nabór do przedszkoli wielu rodziców zaczyna spać niespokojnie. Obawiają się oni tego, że dla ich pociechy może zabraknąć miejsca. A jeśli oboje pracują, nie mają żadnej zaufanej osoby, jakiej mogliby powierzyć swojego malucha, to wtedy jest to dla nich nie lada kłopot. Dlatego ciekawym i zarazem rentownym pomysłem jest otworzenie własnego prywatnego przedszkola, które stanowi alternatywę dla przepełnionych przedszkoli państwowych.

W dzisiejszych czasach naprawdę warto zastanowić się nad założeniem własnego przedszkola, żłobka czy nawet punktu dziecięcego, ponieważ każde z tych miejsc dla zapracowanych rodziców jest prawdziwym zbawieniem. Jeśli będzie prowadzone w odpowiedni sposób na pewno przyniesie oczekiwane rezultaty i z czasem będzie cieszyć się coraz lepszą opinią. A o tym, jak założyć przedszkole podpowiadamy poniżej.

Jak otworzyć przedszkole krok po kroku

Dobrze byłoby, aby rodzaj zakładanej przez nas działalności był dostosowany do własnych zainteresowań czy marzeń. Dopiero wtedy jego prowadzenie będzie przynosić oczekiwaną radość i spełnienie. Biznes nie może nudzić! Jeśli tym pragnieniem jest założenie przedszkola, to dodatkowy ułatwieniem na start może być dla Ciebie dotacja, jakiej możesz się ubiegać z Urzędu Pracy, która często może wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych! Kolejne kroki zakładania przedszkola:

 1. Przygotowanie biznesplanu, wraz ze wstępnym kosztorysem, budżetem, uwzględnieniem ilości potencjalnych uczniów itp.
 2. Złożenie wniosku o wpis do Ewidencji działalności Gospodarczej, gdzie otrzymamy REGON.
 3. Zgłoszenie się do US po NIP.
 4. Zgłoszenie założenia działalności gospodarczej do ZUSu.
 5. Znalezienie odpowiedniego lokalu spełniającego normy sanitarne, przeciwpożarowe i bezpieczeństwa, o odpowiednich wymiarach, z odpowiednim zapleczem i prawidłowymi ścianami, wykonanymi z nietoksycznych, zmywalnym materiałów.
 6. Przejście kontroli Sanepidu, przeciwpożarowej (takie same obostrzenia jak w przypadku szpitali).
 7. Dobór pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje; dyrektor powinien być nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, z przynajmniej kilkuletnim doświadczeniem pedagogicznym, nauczyciele powinni mieć wykształcenie pedagogiczne i przynajmniej studia podyplomowe z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej.
 8. Przygotowanie odpowiedniej oferty, konkurencyjnej w stosunku do innych przedszkoli – warto wprowadzić dodatkowe zajęcia, m.in. związane z nauką języków obcych, zajęcia wokalne, taneczne, plastyczne czy sportowe itp.

Jeśli mamy na myśli założenie własnego przedszkola musimy pamiętać, aby jego działalność ściśle współgrała z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami. A oto one:

 • Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r.
 • Obwieszczenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych.
 • Rozporządzenie MEN z 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne kierownicze stanowisko w przedszkolach oraz poszczególnych typach szkół i placówek.
 • Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. Ustawa z 28 października 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 • Ustawa z 12 września 2002 r. o ochronie przeciwpożarowej
 • Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Tags:

About the Author

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top